MAS POSÁZAVÍ

 

 

Místní akční skupina Posázaví pracuje na území 98 obcí, které tvoří region Posázaví.  Pro tento region plníme funkci servisní organizace, která zajišťuje aktivity a koordinaci pro rozvoj regionu Posázaví. Máme právní subjektivitu obecně prospěšné společnosti. Především jsme ale patrioti, nadšenci, optimisté a do značné míry „šílenci“ zapálení pro věc.

 

Co znamená existence organizace pro region?
Obecně prospěšná společnost Posázaví o.p.s. (OPS) vznikla na základě poptávky partnerů v regionu jako platforma pro rozvoj regionu a pro zkvalitnění spolupráce mezi jednotlivými partnery – podnikateli, neziskovými organizacemi, obcemi, svazky obcí, městy a státními úřady. Partnerem OPS se může stát kdokoliv, třeba i jednotlivý občan, pokud má pocit, že svou činností může či chce ovlivnit rozvoj regionu, vnášet do rozvoje vlastní nápady a kreativitu. Od OPS všichni partneři dostávají poradenský servis při přípravě žádostí o finanční prostředky z různých fondů a grantů a zároveň OPS iniciuje propojování jednotlivých projektů do funkčních celků. Na společných setkáních je právě tato koordinace tím nejdůležitějším. Naše organizace tedy v konečné fázi přinese regionu více finančních prostředků na rozvoj v různých oblastech – od velkých investičních projektů po financování a podporu činnosti občanských sdružení

Historie partnerství v Posázaví

První kontakty, které lze nazvat partnerskou spoluprácí, lze datovat do roku 2000, kdy došlo k prvním užším jednáním mezi svazkem obcí CHOPOS, podnikatelskými subjekty a okolními mikroregiony. První iniciativa vzešla od zřizovatele informačního centra ve Vlašimi a motivem bylo rozhýbání spolupráce v oblasti cestovního ruchu. Tak začala spolupráce mezi svazkem obcí CHOPOS a Podblanickým infocentrem. Prvním výsledkem bylo kladně hodnocené společné setkání v listopadu 2000 na Monínci u Sedlce-Prčice, na jehož přípravě se již intenzivně podíleli také další podnikatelé, svazky obcí a neziskové organizace.