Co je projekt spolupráce

Projekt, který je podpořen dotací z Programu rozvoje venkova Osy IV. Leader a ve kterém spolu plánují, tvoří a realizují obecně prospěšné věci dvě (a více místní) akční skupiny. Realizace pak probíhá na obou územích spolupracujících MAS. 

Náš projekt je tvořen partnerstvím MAS Říčansko, která projekt podávala a koordinuje ho, a MAS Posázaví, v roli partnera. 

Dalšími partnery, kteří pomáhají úspěchu jsou obce Ondřejov, který pomohla projekt předfinacovat a spolufinancovat a DSO Ladův kraj, který zprostředkoval možnost užití obrázků Josefa Lady, pomohl s grafikou a propagací.

 

Koordinační MAS

MAS Říčansko

Partnerská MAS

MAS Posázaví