Vodnické vycházky

Vážení návštěvníci, milé děti!
Vítám vás v malebném kraji, rodišti spisovatele a kreslíře Josefa Lady. Jsem vodník Brčál a pan Josef Lada si mě v knížce Bubáci a hastrmani vymyslel. Provedu vás naučnou stezkou „Vodnické vycházky“, která nabízí ideální relaxaci všem věkovým kategoriím ve všech ročních obdobích.

Co zde uvidíte?
Na stezku jsem umístil zastavení s informačními tabulemi a odpočinková místa. Jsou to místa vhodná k odpočinku a zároveň nějak pozoruhodná z hlediska přírodního či kulturně historického. Zvolte tempo, které vám vyhovuje, a tato zastavení můžete využít ke hrám s dětmi nebo k okamžikům mlčenlivého naslouchání a pozorování.
Pronásledují-li vás ve všední dny spěch a nervozita, zkuste si na stezce najít místo, kde se v klidu zastavíte alespoň na dvacet minut. Nepotrvá to dlouho a všechny vaše smysly budou objevovat vůně, barvy a zvuky, možná dávno zapomenuté. Kůra stromů, voňavá hlínaa záblesk vodní hladiny, stejně tak jako nekonečný pohyb drobných živočichů, to je hudba, která vrací člověku sílu a dává radost.

Popis vycházkových tras
Naučná stezka Vodnické vycházky se nachází na území mikroregionů Malé Posázaví a Ladův kraj. Má 13 zastavení a lze ji rozdělit na tři samostatné části.
První část vede z Ondřejova do obce Kaliště. Na trase dlouhé 3,5 km na vás čekají ilustrace Josefa Lady, ale i interaktivní prvky pro předškolní děti.
• Víte něco o čističce odpadních vod, o koloběhu vody, o biotopech louka, niva a les?
• Dokážete určit stopy zvířat? Přijďte přiřadit stopu ke správnému živočichovi.
• Víte, co je to potravní řetězec?
• Víte, jak vypadá mlok skvrnitý?
Odpovědi na tyto a mnohé další otázky jistě snadno najdete na informačních tabulích. Rostlinné i živočišné druhy, které jsou zde zmiňovány, můžete pozorovat v malebné krajině, kterou procházíte. Trasa končí v Kališti na návsi, kde je nově vybudované dětské hřiště. Pokud máte dost sil a počasí vám přeje, pokračujte do Poddubí k řece Sázavě, kde jsou další značené turistické trasy. Můžete také přejít po silnici do obce Lensedly, kde je další část naučné stezky.
Kulturní dědictví je zachyceno ve druhé části Vodnických vycházek, dlouhé 2,5 km, která prochází vesnicí Lensedly. Náves je vesnickou památkovou zónou. Překrásný pohled do kraje je z vrchu Horka, 451 m n. m. Díky panoramatické mapě můžete rozpoznat místa blízká i vzdálenější, místa, která pan Josef Lada tak rád navštěvoval, tak rád maloval.
Posezení s informacemi o řemeslnících jsem připravil pod památnými lípami. U kulturního domu se každoročně v polovině května konají oslavy jara Máje. Věřím, že oceníte připomenutí tradičních českých svátků. Ani tady nechybí ilustrace Josefa Lady. Dětské hřiště zpříjemní chvíle dětem, ohniště lze využít nejen v letních měsících.

Nenáviděná, ale potřebná...
Klid malebné středočeské vesnice Lensedly narušuje dálnice D1, která vede v její bezprostřední blízkosti. Zatímco se seznámíte se stavbou této důležité spojnice mezi Prahou a Brnem, mohou si vaše děti, pohrát na pneudráze. Odtud můžete pokračovat po zelené turistické značce do Hrušova a navázat na poslední část Vodnických vycházek.

A nyní trošku z historie
Třetí část naučné stezky, která je dlouhá 4,5 km, je zaměřená na historii míst, kterými budete procházet. Ani tady jsem nezapomněl na vás, milé děti. Stezka začíná v obci Senohraby. Nejdříve se dozvíte základní údaje o obci, zjistíte, jak vznikala, odkud se vzaly místní názvy, seznámíte se s historií senohrabského sportu a plovárny.

Víte, kde byl skokanský můstek, kde hotel Hrušov a jak vznikaly trampské osady?
Naučná stezka vede po pravém břehu Mnichovky až k řece Sázavě. Zde můžete dobýt hrad Zlenice – Hlásku a vyzkoušet nově vybudovanou vyhlídku. Proti proudu Sázavy se dostanete po značené trase zpět do Hrušova, nebo můžete pokračovat do Lensedel, Poddubí, Kaliště a zpět do Ondřejova. Některé informační tabule obsahují i kvízy. Prosím, nevpisujte odpovědi na panely! 
Stezka není vybavena odpadkovými koši, proto Vás prosím, abyste případné odpadky odnesli s sebou! Stezku pro Vás připravila MAS Říčansko, o.p.s. ve spolupráci s Posázavím o.p.s., Svazkem obcí Ladův kraj a obcemi Ondřejov, Kaliště a Senohraby. Stezka vznikla z finančních prostředků Programu rozvoje venkova za spoluúčasti zmíněných obcí. Přeji Vám hezky prožitý den a radost z energie načerpané zdravým pobytem uprostřed přírody.

O naučné stezce

Přílohy:
Odpovědi
Pracovní listy