MAS ŘÍČANSKO

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST PRO ROZVOJ REGIONU ŘÍČANSKA

MAS neboli Místní akční skupina Říčansko je nezávislá nezisková organizace, která vznikla v roce 2007 ze spolupráce místních aktivních spolků, podnikatelů a starostů obcí za účelem všestranného rozvoje Zápraží. Malebný venkov za hranicí Prahy se rozvíjí podle zpracovaného a stále aktualizovaného Strategického plánu Leader.

MAS Říčansko nyní sdružuje v rovném partnerství celkem 46 organizací „rytířů kulatého stolu“, kteří rozhodují a přispívají k investičnímu, informačnímu i personálnímu růstu regionu. Je to 13 obcí a měst, 27 neziskových organizací a 6 podnikatelů a malých firem.

Jsme grantově operační a poradenská společnost. Vyhlašujeme a administrujeme dotace z Programu rozvoje venkova osy  IV.Leader.

Další činnost MAS:

·         Konzultace, zpracování a řízení projektů (dotací ČR i EU, grantů nadací) vč. technické dokumentace

·         Specializované semináře a školení

·         Zpracování propagačních a odborných materiálů, mediální zastoupení

·         Podpora místních výrobců a regionálního cestovního ruchu

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.