Vítejte na stránkách projektu spolupráce 

 

Poskytovatel:             Program rozvoje venkova Osa IV. Leader, výzva podzim 2009
Partnerství:                 KMAS – MAS Říčansko, partner: MAS Posázaví

Projekt propojení pěšími stezkami oblasti Říčanska s Posázavím. V rámci tohoto projektu budou vybudovány vycházkové pěší trasy na katastrálním území Lensedly, Kaliště, Turkovice u Ondřejova, Ondřejov u Prahy, Senohraby a Čtyřkoly. Cílem je zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit.

Hlavní předmět projektu spolupráce
Turisticky atraktivní region, rozléhající se podél řeky Sázavy, okolo Senohrab, Lensedel, Turkovic u Ondřejova a Ondřejova má významný potenciál cestovního ruchu, vycházející z přírodních a kulturně historických předpokladů. Cestovní ruch ovlivňuje blízkost Prahy jako hlavního turistického cíle v České republice.
Projekt spolupráce společností MAS Říčansko a Posázaví je zaměřen na vznik vycházkových tras, které budou turisticky označeny příslušnou turistickou značkou. Každá trasa povede k historicky, kulturně nebo přírodně zajímavému místu. Vycházkovou trasou budou jednak označeny stávající turistické trasy a dále nové pěší cesty, které vzniknou obnovou původních historických cest.

Projekt je ve fázi předání do užívání.

 

O PROJEKTU

Zadávací řízení I. stavba

Výzva k podání nabídky stav prace final

Rozhodnuti o vyberu FINALE

Zadávací řízení II. vyhlídka
Výzva k podání nabídkyvyhlidka II final
Soutěž nejen pro děti